Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Ułatwiamy dostęp do ochrony zdrowia,
aby poprawić jakość życia i poczucie bezpieczeństwa pacjentów


NEUCA med


NEUCAmed powstała w 2013 roku jako spółka zależna Grupy NEUCA.

Realizujemy strategię Grupy NEUCA w obszarze pacjenckim. Rozwijamy spójne działania skupione wokół dostępu do wiedzy, produktów i usług dla pacjenta:

  • umożliwiamy pacjentom dostęp do wysokiej jakości informacji i wiedzy (opieka w przychodniach)
  • zapewniamy dostęp do produktów i usług medycznych (badania kliniczne, e-commerce)
  • poprawiamy jakość życia i rozwiązujemy problemy zdrowotne pacjentów (rozwiązania telemedyczne)

Możliwości grupy


Grupa NEUCA prowadzi działalność na styku wielu obszarów rynku ochrony zdrowia. Jest liderem w hurtowej dystrybucji farmaceutyków, równolegle rozwija synergiczne biznesy.

Dzięki działaniom NEUCAmed oraz wartości tworzonej dla pacjenta Grupa NEUCA umacnia relacje ze swym strategicznym klientem – niezależną apteką.

Przychodnie medyczne

Od 2013 r. rozwijamy sieć przychodni. Obecnie tworzy ją 40 placówek, gdzie świadczymy usługi dla blisko 100 tys. pacjentów. Poza kontraktem NFZ w placówkach realizujemy również świadczenia w ramach wizyt prywatnych.   

przejdź

mediporta.pl

Mediporta to oprogramowanie dla przychodni i wsparcie w całym procesie jej informatyzacji. Z nami zyskasz sprawną obsługę ruchu pacjentów, uproszczenia w rozliczeniach z NFZ, inteligentne elektroniczne recepty oraz elektroniczną dokumentację.  

przejdź

ortopedio.pl

Ortopedio.pl to platforma sprzedażowa zajmująca się dystrybucją sprzętu ortopedycznego i rehablitacyjnego. 

przejdź

badania kliniczne

Bioscience S.A. działa od 2006 roku w całej Polsce. To firma CRO, która prowadzi badania kliniczne fazy I-IV nad nowymi lekami i wyrobami medycznymi, na zlecenie firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i badawczych oraz klientów akademickich. 

przejdź

pratia

Pratia to największa sieć ośrodków badań klinicznych w Polsce. Stanowi ją 8 placówek, w których prowadzimy ponad 130 badań rocznie.

przejdź

diabdis

Diabdis jest spółką oferującą rozwiązanie telemedyczne, które automatyzuje i usprawnia dostęp diabetyków do wykwalifikowanej opieki medycznej. To połączenie nowoczesnej technologii i tradycyjnej przychodni specjalistycznej.

przejdź

Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA MED sp. z o.o. jako spółką przejmującą oraz „KONSYLIUM” sp. z o.o., NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "POD WIERZBAMI" sp. z o.o. i PRO FAMILIA sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi


DOKUMENTY DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA SPÓŁKI:

PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE NEUCA MED SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ ORAZ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA KRZYSZTOF" sp. z o.o. i INTERMED USŁUGI MEDYCZNE sp. z o.o. JAKO SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI


DOKUMENTY DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA SPÓŁKI:

Kontakt

Małgorzata Sikorska
Tel.: 723 995 173
E-mail: kontakt@neucamed.pl

Inspektor Ochrony Danych
Dorota Neubauer
E-mail: IOD@neuca.pl